Haveman Kunst
Op zoek naar de stilte in mijzelf ben ik tot schilderen gekomen. Jarenlang heeft het schilderen mij een plek gegeven om bij mezelf te komen en mijn ziel te voeden. Mijn bewustzijn loopt als een rode draad door mijn werk met thema’s als balans, liefde, acceptatie, geluk en dankbaarheid.

Inmiddels heeft de jarenlange ervaring gezorgd dat ik nu vanuit een thema, een gevoel, een werk neerzet met beeld en woorden.

Als ik schilder zet ik alles in, neem ik alles mee en voel daarmee dat het leven voorwaarts gaat. Alles wat leeft in mij laat ik toe en verbeeld ik in het schilderij. Al wat ik ervaar, borrelt in kleuren en vormen naar buiten. Verf stroomt en vloeit met mijn creativiteit op het doek. Kwetsbaar laat ik mezelf zien en dat voelt vrij en vreugdevol met álle aspecten van het leven. Het voelt als een gift als het voor de kijker mogelijk is om mee te kunnen voelen.

Schilderen gaat voor mij over verbinding.
Verbinding tussen beeld, woorden en emotie.
Verbinding tussen emotie en mens, tussen mensen.
Verbinding met de stilte, de ziel.
Verbinding met het hart.
Een schilderij kan zo mooi laten zien wat er leeft.
De essentie proberen te grijpen, en verbinden.
En toch met de vrijheid van eigen invulling voor de kijker.